AR-GE Merkezi

ASAŞ Alüminyum Mimari Sistemler süreçlerinin en önemli ilkesi, yapılan tüm yeni sistem ve geliştirmelerde “ ASAŞ Alüminyum Mimari Sistemler Ortak Tasarım Dili” oluşturmaktır. Bunun için sürdürülebilir bir bilgi akışı sağlamak ve bunu her gelen nesile ulaştırmak ve yaygınlaştırmak amacı ile bir eğitim süreci oluşturduk. Bu dilin 8 temel ilkesi “7E + 1K “ aşağıdaki gibidir:  

  • Etik
  • Emniyetli
  • Estetik
  • Ergonomik
  • Enerjik
  • Ekolojik
  • Ekonomik
  • Kaliteli

Bu süreci yönetmek ve yönlendirebilmek için Fabrika lokasyonumuzda Ar-Ge Merkezimizin içerisinde MEGA Center (Mimari Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi) faaliyetlerine başladık. Bu merkezde tüm paydaşlarımıza eğitim hizmeti vermekteyiz.