Kariyer Yönetimi


ASAŞ’ın vizyonu, stratejik hedefleri ve uygulanan İnsan Kaynakları gelişim politikaları gereği, başarılı performans sergileyen çalışanlarımıza organizasyonumuz içinde yeni kariyer olanaklarının sunulması, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda ve fırsat eşitliği temelinde, “atama”, “iş zenginleştirme” ve “terfi” olmak üzere yatay ve dikey kariyer olanakları sunulmakta, çalışanlarımız yeni kariyer alanları içinde ASAŞ AKADEMİ olanaklarıyla desteklenmektedir.

İşe Alım Süreci


İşe alım sürecinde odak noktası, ASAŞ’ın “Çalışana Saygı”, “Etik Olmak”, “ Mükemmeli Aramak” ve “Müşteri Odaklılık” temel değerleriyle uyumlu, şirketin vizyon ve hedeflerine birlikte yürüyebileceği yetkinliklere sahip ve şirketin geleceğine birlikte yön verebilecek takım oyuncularının başarı yolculuğumuza dâhil edilmesidir.

Yetkinlik bazlı mülakat, pozisyonun özelliğine göre kişilik ya da beceri envanterleri, İngilizce seviye testi ve yine pozisyonun özelliklerine göre vaka çalışmaları, birebir ya da grup mülakatları şeklinde işe alım çalışmaları adımları izlenmektedir. Sonrasında referans kontrolü aşamasının sonuçlanmasıyla birlikte süreci olumlu olarak tamamlayan adaylar için önce sözlü, ardından yazılı “iş teklifi” sürecine geçilmektedir.

Açık pozisyonlar için tıklayınız

Oryantasyon


ASAŞ’ta oryantasyon programı, genel ve mesleki oryantasyon olmak üzere 2 aşamalı olarak ele alınmaktadır.

Mavi ve beyaz yaka tüm pozisyonlarda yeni işbaşı yapan çalışanların işe uyum sürecini hızlandırmak ve olası belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ilk 2 günü sınıf ortamında ve 1 günü sahada olmak üzere 3 günlük genel oryantasyon programı gerçekleştirilmektedir. Şirketin tarihçesinden, gelişim aşamalarına, İSG ve çevre gibi zorunlu eğitimlerden; ASAŞ yönetim sisteminin tanıtıldığı, şirket kültürünü aktaran oturumlara kadar tüm süreçler eksiksiz olarak anlatılmaktadır. Ayrıca fabrikaların gezildiği saha turunun tamamlanmasıyla birlikte çalışanlar, mesleki oryantasyon (işbaşında eğitim) sürecinin başlayacağı çalışma alanlarına yönlendirilmektedirler.

Bu aşamada beyaz yakalı çalışanlar için “Arkadaşım Hoş Geldin” sistemi devreye girmektedir. Şirket kültürüne kısa sürede uyum sağlanabilmesi amacıyla uygulamaya alınan bir program olan bu sistemde; her bir beyaz yakalı çalışan için tamamen gönüllü çalışanlardan oluşan ve yeni çalışanımızın ilk 1 aylık çalışma süreci boyunca her konuda iletişime geçebileceği, destek isteyebileceği, tüm sorularına yanıt alabileceği bir arkadaş ataması yapılmaktadır.

Mesleki oryantasyon (işbaşında eğitim) programı ise her bir pozisyon için kendi çalışma alanında, önceden belirlenmiş bir plan dâhilinde ve yine önceden belirlenmiş süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Mesleki oryantasyon (işbaşında eğitim), pozisyona göre minimum 30 ve maksimum 60 gün olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.