Enerji Politikası

Bugünün değerlerini yarınlara taşıyabilmek adına sürdürülebilirlik kavramını, vizyonunda önemle vurgulamış olan şirketimizde Enerji Yönetim Politikamız;

  • Üretim ve yardımcı işletmeler operasyonlarımızda enerji yoğunluğunun düşürülmesini,
  • Amaca ve hedeflere ulaştıracak bilgi kaynaklarının sağlanması ve yaygınlaştırılması ve bu hedeflerle ilgili bütçelendirmenin yapılmasını,
  • Tesisimizin, sistem donanımlarının ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini, üretim ve yardımcı işletme proseslerinin tasarım ve modernizasyonlarında enerji performansının iyileştirilmesini,
  • Planlanan amaçlara ve hedeflere ulaştıracak ölçü, insan ve bilgi kaynaklarının yaygınlaştırılmasını, bu bilgi ve belgelerin dokümante edilip arşivlenmesini,
  • Enerji verimli ürünler ve hizmetlerden sürekli takip ederek faydalanılmasını ve kullanılmasını,
  • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyulmasını taahhüt ederiz

Sorumluluklarımız

  • Enerji politikamızın ve prosedürlerinin, görev ve sorumluluklara uyumunun anlaşılması ve yerine getirilmesi,
  • ASAŞ çatısı altında EnVer bilincinin oluşturulması,
  • Faaliyetlerimizde kullanılan Enerjinin verimli kullanılması ve azaltılmasının sağlanması.
  • Sürdürebilirliği sağlayacak tüm çalışmaların desteklenmesi.